SPONSORS_HEMADonderdag 5 april 2018
12.45 – 19.00 uur
Mariënhof, Amersfoort

Inschrijven

 

 

Opnieuw is er een verscheidenheid aan nieuwe inzichten gepubliceerd binnen ons fascinerende vakgebied. Maar welke internationale ontwikkelingen bieden u en uw patiënten nieuwe mogelijkheden voor uw dagelijkse hematologische praktijk?

In relatief kort tijdsbestek wordt u geïnformeerd over nieuwe inzichten in diagnostiek, behandelmogelijkheden en de betekenis ervan voor uw patiënten, in de breedte van uw en ons specialisme. Als vanzelfsprekend wordt de nieuwste kennis toegespitst op de Nederlandse praktijk. Graag nodigen wij u uit voor deze traditie, die voor de achtste keer plaatsvindt.

Voor het Jaarsymposium Hematologie 2018 hebben wij een gevarieerd programma voor u samengesteld. Negen vooraanstaande collega’s, specialist van het desbetreffende deelgebied, belichten de laatste stand van zaken van uiteenlopende onderwerpen: (Ont)stolling, M Hodgkin, cellulaire immuuntherapie, myelodysplastisch syndroom, chronische lymfatische leukemie, mastocytose, auto-immuun hemolytische anemie, ijzermetabolisme en multipel myeloom.

Kortom, de nieuwste relevante kennis wordt u op overzichtelijke wijze geboden door uitsluitend experts. Daarnaast leent dit jaarsymposium zich uitstekend voor een collegiale ontmoeting en het uitwisselen van ervaring met uw netwerk.

12:00 uur Ontvangst en registratie met lunch

12:45 uur Opening door de dagvoorzitters
Prof. dr. A.A. van de Loosdrecht, VUmc, Amsterdam
Dr. W.M. Smit, Medisch Spectrum Twente, Enschede

13:00 uur (Ont-)stolling
Prof. dr. K. Meijer, UMCG, Groningen

13:30 uur M Hodgkin
Dr. J.M. Zijlstra, VUmc, Amsterdam

14:00 uur Cellulaire immuuntherapie
Dr. M. Schaap, Radboudumc, Nijmegen

14:30 uur Pauze

15:00 uur MDS
Prof. dr. A.A. van de Loosdrecht, VUmc, Amsterdam

15:30 uur CLL
Prof. dr. A.P. Kater, AMC, Amsterdam

16:00 uur Mastocytose
Dr. P van Daele, Erasmus MC, Rotterdam

16:30 uur Pauze

17:00 uur AIHA
Prof. dr. S.S. Zeerleder, AMC, Amsterdam

17:30 uur IJzermetabolisme
Prof. dr. D.W. Swinkels, Radboudumc. Nijmegen

18:00 uur Multipel myeloom
Dr. N.W.C.J. van de Donk, VUmc, Amsterdam

18:30 uur Kennisquiz

19:00 uur Afsluiting door de dagvoorzitters

19:05 uur Dinerbuffet

Het Jaarsymposium Hematologie 2018 is bedoeld voor internist-hematologen, internist-oncologen en assistenten in opleiding voor deze specialismen.

Voor deze nascholing zijn 5 accreditatiepunten toegekend voor:

  • Internisten bij de Nederlandse Internisten Vereniging

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO_Instelling-150x150

Voorzitters:

loosdrechtProf. dr. A.A. van de Loosdrecht
VUmc, Amsterdam

 

 

Wim SmitDr. W.M. Smit
Medisch Spectrum Twente, Enschede

 

 

Sprekers:

paulDr. Paul van Daele
Erasmus MC, Rotterdam

 

 

donkDr. N.W.C.J. van de Donk
VUmc, Amsterdam

 

 

katerProf. dr. A.P. Kater
AMC, Amsterdam

 

 

loosdrechtProf. dr. A.A. van de Loosdrecht
VUmc, Amsterdam

 

 

meijerProf. dr. K. Meijer
UMCG, Groningen

 

 

schaapDr. M. Schaap
Radboudumc, Nijmegen

 

 

Prof. dr. D.W. Swinkels
Radboudumc. Nijmegen

Prof. dr. S.S. Zeerleder
AMC, Amsterdam

joseeDr. J.M. Zijlstra
VUmc, Amsterdam

Donderdag 5 april 2018
Mariënhof, Amersfoort
Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort

Het inschrijfgeld voor het 8e Jaarsymposium Hematologie bedraagt € 25,-.