Nieuwe datum bekend:
Dinsdag 15 mei 2018, Muntgebouw Utrecht.

INSCHRIJVEN

 

 

Graag nodigen wij u uit voor het 13e Jaarsymposium Oncologie op 15 mei 2018, in het Muntgebouw te Utrecht. In slechts enkele uren zullen verschillende enthousiaste sprekers u op de hoogte stellen van de bijzonderheden van 2017 en wel in de volle breedte van uw vakgebied. Dit met aandacht voor antwoorden op prangende vragen en andere belangrijke evidence-based hoogtepunten van 2017. Centraal staat hierbij de vertaalslag naar de Nederlandse praktijk. Daarnaast leent het symposium zich uitstekend voor een collegiale ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen met uw netwerk. Kortom, essentiële kennis voor uw klinische praktijk in 2018.

12:00 uur Ontvangst en registratie met een lunch

13:00 uur Opening door de voorzitters
Agnes Jager, Erasmus MC, Rotterdam
Roy Lalisang, Maastricht UMC+, Maastricht

13:10 uur Mammacarcinoom
Maaike de Boer, Maastricht UMC+

13:40 uur Oncologie 3.0: Over oncologische netwerken en de financiering hiervan
Koos van der Hoeven, Radboud UMC, Nijmegen

14:10 uur Neutropene koorts: hoe te handelen?
Anja Timmer-Bonte, Radboud UMC, Nijmegen

14:40 uur Pauze

15:10 uur Oncologisch patiënt: wel/niet IC opname
Monique Bos, Erasmus MC, Rotterdam

15:40 uur Chemobrain nader belicht
Sanne Schagen, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

16:10 uur Urogenitale tumoren
Fons van den Eertwegh, VUMC, Amsterdam

16:40 uur Pauze

17:10 uur Gynaecologische tumoren
Gabe Sonke , Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

17:40 uur Bovenste tractus digestivus
Nadia Haj Mohammad, UMCU, Utrecht

18:10 uur Colorectaal tumoren
Miriam Koopman, UMCU, Utrecht

18:40 uur Evaluatie
Agnes Jager en Roy Lalisang

18:50 uur Afsluiting

19:00 uur Dinerbuffet

Het 13e Jaarsymposium Oncologie is bedoeld voor hematologen en medisch oncologen.

Voor het programma van het Jaarsymposium Oncologie is accreditatie toegekend door:

  • de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten.

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO_Instelling-150x150

Voorzitters:

jagerAgnes Jager
Erasmus MC, Rotterdam

 

 

lalisangRoy Lalisang
Maastricht UMC+, Maastricht

 

 

Sprekers:

eertweghFons van den Eertwegh
VUmc, Amsterdam

 

 

KoopmanMiriam Koopman
UMCU, Utrecht

 

 

HajNadia Haj Mohammad
UMCU, Utrecht

 

 

Schagen1Sanne Schagen
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

 

 

Timmer_Bonte1Anja Timmer-Bonte
Radboud UMC, Nijmegen

 

 

Bos_nieuwMonique Bos
Erasmus MC, Rotterdam

 

 

van_der_HoevenKoos van der Hoeven
Radboud UMC, Nijmegen

 

 

SonkeGabe Sonke
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

 

 

de_BoerMaaike de Boer
Maastricht UMC+

Nieuwe datum bekend:
Dinsdag 15 mei 2018, Muntgebouw Utrecht.

Het inschrijfgeld voor het 13e Jaarsymposium Oncologie bedraagt € 25,-. Deelname voor aios is kosteloos.