Nieuwe datum bekend:
Dinsdag 15 mei 2018, Muntgebouw Utrecht.

INSCHRIJVEN

 

 

Graag nodigen wij u uit voor het 13e Jaarsymposium Oncologie op 15 mei 2018, in het Muntgebouw te Utrecht. In slechts enkele uren zullen verschillende enthousiaste sprekers u op de hoogte stellen van de bijzonderheden van 2017 en wel in de volle breedte van uw vakgebied. Dit met aandacht voor antwoorden op prangende vragen en andere belangrijke evidence-based hoogtepunten van 2017. Centraal staat hierbij de vertaalslag naar de Nederlandse praktijk. Daarnaast leent het symposium zich uitstekend voor een collegiale ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen met uw netwerk. Kortom, essentiële kennis voor uw klinische praktijk in 2018.

12:00 uur Ontvangst en registratie met een lunch

13:00 uur Opening door de voorzitters
Dr. Agnes Jager, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Roy Lalisang, Maastricht UMC+, Maastricht

13:10 uur Colorectaal tumoren
Prof. dr. Miriam Koopman, UMCU, Utrecht

13:40 uur Bovenste tractus digestivus
Dr. Nadia Haj Mohammad, UMCU, Utrecht

14:10 uur Oncologie 3.0: Over oncologische netwerken en de financiering hiervan
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, Radboud UMC, Nijmegen

14:40 uur Pauze

15:10 uur Mammacarcinoom
Dr. Maaike de Boer, Maastricht UMC+

15:40 uur Chemobrain nader belicht
Prof. dr. Sanne Schagen, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

16:10 uur Oncologisch patiënt: wel/niet IC opname
Dr. Monique Bos, Erasmus MC, Rotterdam

16:40 uur Pauze

17:10 uur Neutropene koorts: hoe te handelen?
Dr. Anja Timmer-Bonte, Radboud UMC, Nijmegen

17:40 uur Gynaecologische tumoren
Dr. Gabe Sonke , Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

18:10 uur Urogenitale tumoren
Dr. Fons van den Eertwegh, VUmc, Amsterdam

18:40 uur Evaluatie
Dr. Agnes Jager en dr. Roy Lalisang

18:50 uur Afsluiting

19:00 uur Dinerbuffet

Het 13e Jaarsymposium Oncologie is bedoeld voor hematologen en medisch oncologen.

Als u de nascholing volledig heeft gevolgd dan ontvangt u van de onderstaande instantie accreditatiepunten:

  • Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO_Instelling-150x150

Voorzitters:

Dr. Agnes Jager
Erasmus MC, Rotterdam

Dr. Roy Lalisang
Maastricht UMC+, Maastricht

Sprekers:

Dr. Fons van den Eertwegh
VUmc, Amsterdam

Prof. dr. Miriam Koopman
UMCU, Utrecht

Dr. Nadia Haj Mohammad
UMCU, Utrecht

Prof. dr. Sanne Schagen
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Dr. Anja Timmer-Bonte
Radboud UMC, Nijmegen

Dr. Monique Bos
Erasmus MC, Rotterdam

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven
Radboud UMC, Nijmegen

Dr. Gabe Sonke
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Dr. Maaike de Boer
Maastricht UMC+

Nieuwe datum bekend:
Dinsdag 15 mei 2018, Muntgebouw Utrecht.

Het inschrijfgeld voor het 13e Jaarsymposium Oncologie bedraagt € 25,-. Deelname voor aios is kosteloos.